Please explain things to me

Nora Joung

Opening February 23, 20:30
Open February 26—28, 18:00—22:00

Skjermbilde 2015-02-14 kl. 20.30.15

I’m trapped in the analogy. If things can only be explained through reference to something else, I am inevitably a pointer. Rude, yes, perhaps more unnecessary, that my function should be pointing. First to one, then to the second, then putting up a smile, And for whom do I point? Other pointers. Sometimes I think, not that often, on the contrary, it feels like I place thoughts like objects, in their proper place. But sometimes I think, that the whole thing, the world in embryo, in its making, is a cleanup, the thing that happens before what it’s all about. If we just put everything in its proper place, then the guests can come and the evening start, we just have to point to the similar in the wrong place first.

Jeg er fanget i analogien. Om ting bare kan forklares med å vise til noe annet er jeg uunngåelig en peker. Uhøflig, ja, kanskje mer unødvendig, at min funksjon i det hele skal være å peke. Først til det ene, så på det andre, siden sette opp et smil. Og for hvem peker jeg? Andre pekere. Noen ganger tenker jeg, ikke så ofte, tvert imot føles det som jeg plasserer tanker, som objekter, på sin rette plass. Men noen ganger tenker jeg, at det hele, altså verden i sin vorden, er en ryddesjau, det som skjer før det det handler om. Det hele skal bare ryddes til sin rette plass, og så kan gjestene komme og kvelden begynne, vi må bare peke på det som ligner og er plassert feil først.

 

Nora Joung (NO) Bachelorgrad fra Akademiet i Bergen 2014, går første året av Masterprogrammet på Kunstakademiet ved KHiO//Bachelors degree from the Academy in Bergen, 2014, currently in the first year of the Masters programme at the Academy of Fine Art in Oslo.

FOLLOW THIS EVENT ON FACEBOOK

THIS EVENT

 —

AKADEMIROMMET

Kunstnernes Hus, Wergelandsveien 17, Oslo

kunstakademiet_logo_ny
akademirommet logo 4
kNPKJ


akademirommet-2015-feb-23-nora-young-13823.02.2015 Nora Joung

akademirommet-2015-feb-23-nora-young-023-2akademirommet-2015-feb-23-nora-young-012 akademirommet-2015-feb-23-nora-young-017 akademirommet-2015-feb-23-nora-young-021
akademirommet-2015-feb-23-nora-young-047akademirommet-2015-feb-23-nora-young-082 akademirommet-2015-feb-23-nora-young-066

akademirommet-2015-feb-23-nora-young-058akademirommet-2015-feb-23-nora-young-038

February 5, 2015
Written by Akademirommet