Øystein Larssen og Andreas Olavssønn Rongen

(Utdrag fra prosjektbeskrivelse, omskrevet og oversatt av Kunstnernes Hus.)

Jamming som metode for å diskutere og produsere kunst er utgangspunktet for denne utstilingen. Duoen vil undersøke hvordan de som kunstnere benytter jamming som et verktøy for kunstnerisk produksjon. I tidligere samarbeid har ofte jamming blitt gjennomført hovedsakelig i produksjon av verk. For å få et bredere syn på egen praksis vil Akademirommet i denne sammenhengen ikke bare være en arbeidsplass, men et sentralt rammeverk for å analysere kunstneriske valg.

/

(Excerpt from project application)

We would like to propose a project for the academy room sometime this spring, centred around jamming as a way to discuss and produce art. Throughout this project we wish to examine the ways in which we, as an artist duo, utilize jamming as a tool for artistic production – both in a hands-on and conceptual way.

Trough previous collaborations, jamming has been implemented mostly in the production side of this discourse, and, in order to get a broader view of our own practice, we now feel the need to extrapolate beyond the mere creation of works. The Academy Room, in this context, would not only be a working space, but a central framework for analysing our artistic choices.

Opening: Friday 11th, 20.00-23.00
Open: Saturday 12th, 12.00-16.00

Facebook

April 22, 2014
Written by Akademirommet