Open Call for November and December 2016

Khio_AR_final_WebRes-50

Run by Kunstakademiet since late 2014 and situated in a former professor studio and classroom that has been used by the Academy of Fine Art Oslo from the 1930s-90s, Akademirommet offers as a place for critical thought, practice and debate. Working with and against predictability, Akademirommet, a space with many doors, invites students to contribute to a future dialogue on exhibiting and to continuously explore forms, methodologies and boundaries. Akademirommet electrifies, confuses, upsets, shares, listens, questions …… Akademirommet is yours.

Open Call for November and December 2016

To the Students of Kunstakademiet at the National Academy of Fine Arts Oslo*

This fall we will have a shorter period of programming due to the renovation of the auditorium: please send us your ideas for November and December 2016 before Monday, October 24, 2016. Proposals may include all formats and out of the box formats; what we need from you is a short description (what, why, how, who or with whom) as well as a budget and desired date(s).

*Collaborations with students from other department and academies are welcome

Send to: Sofie Amalie Andersen <sofie_malie@hotmail.com>

Deadline: Monday, October 24, 2016

— Norsk version —

Drevet av Kunstakademiet siden sent 2014 og plassert i et tidligere professorstudio og klasserom som har vært i bruk av kunstakademiet fra 1930-90-tallet. Akademirommet fungerer som et sted for kritisk tenkning, praksis og debatt. Arbeidende med og i mot det forutsette. Akademirommet- et rom med mange dører, inviterer studenter til å bidra til en fremtidig dialog om utstilling og å kontinuerlig utforske måter, metoder og grenser. Akademirommmet forvirrer, oppsluker, deler, lytter, og stiller spørsmål. Akademirommet er ditt.

Open Call for november og december 2016

Til studentene ved kunstakademiet på Kunsthøgskolen i Oslo.*

Denne våren vil vi ha en kortere periode med program på grunn av oppussingen av auditoriet. Send oss ideene dine for Nov/Des 2016 før mandag 24.oktober 2016. Forslag kan inkludere alle formater og ut av boksen formater. Det vi trenger fra deg er en kort beskrivelse (Hva, hvorfor, hvordan, hvem, eller med hvem) i tillegg til budsjett og ønsket dato.

* Samarbeid med studenter fra andre linjer og akademier er velkomne.

Send til Sofie Amalie Andersen sofie_malie@hotmail.com

Frist: mandag 24.oktober 2016

October 11, 2016
Written by Akademirommet