Nærhet og Distanse

Boklansering – Nærhet og Distanse
Åpning 22. november kl. 20.00

Hvordan kan man arbeide kunstnerisk med et kollektivt traume? Hvordan kan kunst reflektere en politisk og samfunnsmessig virkelighet? Det var spørsmål som ble reist og behandlet i en seminarrekke ved Kunstakademiet, Kunsthøgskolen i Oslo 2012-13. Dette ble videre utviklet i en utstilling våren 2013 på Deichmanske hovedbibliotek. Med utstillingen og denne publikasjonen ønsker vi å bidra til diskusjonen om 22. juli og hvordan det som skjedde denne dagen berører oss i videre forstand.
/
Book launch – Proximity and Distance
How does one work artistically with a collective trauma? How can art reflect a political and social reality? These are questions that were raised and discussed in a series of seminar lectures at the Academy of Fine Art department of the Oslo National Academy of the Arts in 2012-13. They were further developed in an exhibition that took place in the spring of 2013 at the Deichman Public Library of Oslo. With the exhibition and now this publication, we wish to contribute to the discourse related to 22. July and how the events of that day affect us in a broader sense.

Deltakende kunstnere/participating artists:
Camilla Aas, Christoffer Danielsson, Tobias Danielsson, Tom-Hadar Elde, Aksel Høgenhaug, Silje Johannessen, Sigbjørn Pilskog, Andreas Öhman, Silje Eugenie Strande Øktner, Dirkjan van der Linde, Jeannette Christensen.

December 5, 2013
Written by Akademirommet