N.N.

Open April 11, 12 and 14, 12:00—17:00

 

I have sometimes put myself ahead of my work in my mind and have suffered in consequence.
I thought me, me; and I suffered.
I thought I was important. I was taught to think that. I was taught: “You are important; people are important beyond anything else.”
Agnes Martin, The Untroubled Mind, 1972

All discourses, whatever their status, form, value, and whatever the treatment to which they will be subjected would then develop in the anonymity of a murmur. We would no longer hear the questions that have been rehashed for so long: Who really spoke? Is it really he and not someone else? With what authenticity or originality? And what part of his deepest self did he express in his discourse? Instead, there would be other questions, like these: What are the modes of existence of this discourse? Where has it been used, how can it circulate, and who can appropriate it for himself? What are the places in it where there is room for possible subjects? Who can assume these various subject functions? And behind all these questions, we would hear hardly anything but the stirring of an indifference: What difference does it make who is speaking?
Michel Foucault, What is an Author?, 1969


Hi.
We are planning an exhibition in Akademirommet at Kunstnernes Hus and would like to invite you to contribute with a work. In short, this is an exhibition where we want to make the art big and the artist small.

This is a group show where you only get the titles of the works, not the names of the artists. We imagine that this can be an opportunity to exhibit something without having to also be on display you yourself. What’s important? Isn’t the point to show your work, while having to represent it, to be the origin of it, the artistic genius, is a burden, something you tolerate to get things out there.

The artist as entrepreneur, promoter, building a brand. Does there always have to be a link between the person and the work? An artist is what she makes, and a piece of art has to be read as a unique idea originated in a single individual, so defined by its origin that it could not have come from any other, anywhere. This can feel safe and comfortable, but it is possible to question how true it is. We are all influenced by our surroundings and the time we live in.

We want to shed light on the identification between the person and the work that normally plays a part in art exhibitions. This it not meant as an answer or an attempt at solving anything, but an opportunity to ask how we who are part of the art game relate to it. And what happens if you try something different.

The work will have to stand its own ground. The idea is that this can be an interesting foundation for a group show. Different works are placed together and create new connections. Maybe the grounds for interaction are simplified without the artist, creating a possibility for the works to be read in a different way. Without being influenced by the viewer’s consciousness of where they come from. A group show that breaks the link between the artist and the artwork, for the benefit of the work.

We will invite four or five artist whose work we find interesting, and there is no theme to the exhibition, just a desire to try out a different weighting of art and artist than what we experience as the norm.

If this sounds interesting to you please send us an e-mail or call.

Sincerely.
Hei.
Vi planlegger en utstilling i Akademirommet på Kunstnernes Hus og vil gjerne invitere deg til å stille ut et verk. Kort fortalt er dette en utstilling hvor vi ønsker å gjøre kunsten stor og kunstneren mindre. 

Dette skal være en gruppeutstilling hvor man kun har titlene til verkene, ikke navn på kunstnerne. Vi tenker at dette kan være en mulighet til å stille ut noe uten å fronte det med sitt ansikt og sin person. Hva er det som er viktig? Er ikke ønsket at folk skal få mulighet til å se verket, mens det å skulle representere arbeidet, opphavet, kunstnergeniet, egentlig er en byrde, noe man må tåle for å få ting vist.

Kunstneren som entreprenør, promotør, som merkevarebygger. Må det alltid være en link mellom personen og arbeidet? En kunstner er det hun lager, og et verk må leses som en unik idé med opphav i en enkelt person, så formet av sitt opphav at den ikke kunne oppstått hos en annen, noe annet sted. Dette kan føles som en trygghet, men man kan jo innimellom lure på hvor sant det er. Vi er også formet av våre omgivelser og tiden vi lever i. 

Vi ønsker å belyse identifikasjonen mellom person og verk som vanligvis preger kunstutstillinger. Utstillingen er ikke ment som et svar eller et løsningsforslag, men en mulighet til å spørre hvordan vi som del av kunstfeltet forholder oss til dette. Og hva som skjer om man prøver noe annet.

Her må verket stå alene. Tanken er at dette kan være et interessant utgangspunkt for en gruppeutstilling. Ulike verk blir satt sammen og skaper nye forbindelser. Uten kunstnerne forenkles kanskje utgangspunktet, det åpnes for at verkene kan leses på en annen måte. Uten å bli påvirket av at man vet hvor de kommer fra. En gruppeutstilling som bryter opp linken mellom kunstneren og verket, til fordel for verket.

Vi kommer til å invitere fire eller fem kunstnere som gjør arbeider vi synes er interessante, og har ikke noe annet tema for utstillingen enn at vi ønsker å prøve ut en annen vekting av kunst og kunstner enn det vi opplever som vanlig.

Om dette høres interessant ut for deg så kan du sende oss en e-post eller ringe.

Med vennlig hilsen.
 

 
akademirommet April_0358_1600 akademirommet April_0354 1600 akademirommet April_0335 akademirommet April_0332 akademirommet April_0323

 —

AKADEMIROMMET

Kunstnernes Hus, Wergelandsveien 17, Oslo

kNPKJ akademirommet logo 4

kunstakademiet_logo_ny

March 31, 2015
Written by Akademirommet