Mannen i Gata

Christina Bruland

Opening May 27th, 18.00
(Open May 28th 12-16 and May 29th 12-16)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mannen i Gata

“Mon ikke kunsten atter blir alles eie som i den gamle tid” Edvard Munch

Christina Bruland, masterstudent ved Kunstakademiet i Oslo, har vandret langs Oslos gater og delt ut engangskameraer til tilfeldig forbipasserende. Ønsket var å sette fokus på fotografiet som materiale i 2016, en tid der de fleste går rundt med et kamera i lomma, som primært brukes påtenkt sosiale medier. Kameraet vendes ofte mot fotografen selv. Flere bilder knipses og sjekkes, før de dårligste slettes. Bildene filtreres nøye før de deles ut i den virtuelle verden.

Heves verdien av et bilde hvis det fremkalles, eller er det antall “liker” som teller? Har forholdet vårt til foto forandret seg de siste ti, tjue, tretti årene? Hvordan er det å ta et bilde uten å kunne se det på en skjerm like etterpå? Hvilke bilder ender opp i en fotoutstilling?

Ut ifra en samtale mellom deltakerne i utstillingsrommet, med utgangspunkt i billedmaterialet som ble produsert av hver enkelt deltaker, har de sammen laget en utstilling som vises på Akademirommet på Kunstnernes Hus.

Christina Bruland (f. 1983, Norge) utforsker språk og andrekommunikasjonsformer med sine arbeider. Hun uttrykker seg gjennom forskjellige medier, bl.a. installasjon, skulptur, video og foto. Bruland har deltatt i utstilinger som Cosmic Latte, Rogaland Kunstsenter, Stavanger (2016) og Faces, Surfaces and Interfaces: The Commons and Community, Goethe- Institut, New York (2014)
(www.christinabruland.com)

 

English:

The man in the street

“Might art yet belong to everyone again as in the old times?” Edvard Munch

Christina Bruland, a graduate student at the Art Academy in Oslo, walked along the streets of Oslo and handed out disposable cameras to passers-by. Those who accepted them became co-authors of her exhibition.

The idea was to focus on photography in 2016, a time when most people walk around with a digital camera in their pocket, its use intended primarily for social media. This phone camera is frequently turned towards the photographer herself: more images snapped and checked, before the worst ones are deleted. Images are filtered carefully before being dispersed into the virtual world.

Has our relationship to photography changed in the last ten, twenty, thirty years? How does it feel to take a picture without being able to see it on a screen immediately afterwards? Does printing an image increase its value, or is the number of “likes” that counts? And what kinds of images culminate in a photo exhibition?

The recipients of Bruland’s cameras have together created an exhibition at Academy Room at the Kunstnernes Hus, developed from a conversation between the participants in the exhibition space and based on visual material that they each produced.

Christina Bruland (b. 1983, Norway) explores language and other forms ofcommunication with her works. She expresses herself through different media including installation, sculpture, video and photography. Bruland has participated in exhibitions such as Cosmic Latte, Rogaland Art Centre, Stavanger (2016) and Faces, Surfaces and Interfaces: The Commons and Community, Goethe- Institut, New York (2014) www.christinabruland.com

Facebook event her

DSC_3774 DSC_3773 DSC_3765 DSC_3763 DSC_3760 DSC_3757 DSC_3754 DSC_3753

 

AKADEMIROMMET

Kunstnernes Hus, Wergelandsveien 17, Oslo

kNPKJ

akademirommet logo 4

kunstakademiet_logo_ny

May 23, 2016
Written by Akademirommet