KUNSTEN Å BLANDE: SMAKEN AV GULROT + LYDEN AV HAVET

A Workshop With Ronak Moshtaghi

Saturday  April  22, 12:00- 12:40- 13:00- 13:40, 14:00- 14:40, 15:00- 15:40

English below

Dato og klokkeslett: Lørdag 22. april kl. 12:00- 12:40- 13:00- 13:40, 14:00- 14:40, 15:00- 15:40
Sted: Akademirommet, Kunstnernes Hus – Wergelandsveien 17
Varighet: 40 minutter pr. workshop
Teknikk: Blandet teknikk, maling, lukt, smak
Aldersgruppe: 3- 7 år
Foreldre: Kan være med
Drop- in

Dette er en workshop som gir barn anledning til å oppleve “kunsten å blande” i en åpen atmosfære hvor ingen av ingrediensene i blandingen skal være forutbestemt.

Barn elsker å blande ting, og de gjør det hver eneste dag. Barn er generelt opplært til å blande sammen ingredienser eller objekter som til en viss grad er forutbestemt, at noen blandinger er “passende” mens andre er “upassende”, og for barna betyr det at det å blande har visse begrensninger eller betingelser. Workshopen vil komplimentere slike begrensninger ved å oppfordre barna til å utfordre sin egen kreativitet og gi dem full frihet til å blande alt de ønsker. Slik vil de blande ved å følge sine følelser og sin kreativitet uten å følge instruksjoner og uten å tenke på hva som passer eller ikke passer sammen.

Workshopen vil være inspirert av barna selv, og det forventede resultatet er at barna i høyere grad blir oppmerksomme på de utallige mulighetene som finnes når man blander, for eksempel farger og smaker, lyder og smaker, eller lukter og farger. Workshopen har blitt utviklet i samarbeid med Shiva Sherveh og Mehdi Torkaman.

THE ART OF MIXING: FLAVOR OF CARROT + SOUND OF THE SEA

Date and time: Saturday 22th of April 12:00-12:40, 13:00-13:40, 14:00- 14:40, 15:00- 15:40

Place: Akademirommet, Kunstnernes Hus – Wergelandsveien 17

Duration: 40 minutes per workshop

Technique: Mixed Media, painting, smells, tastes

Age group: 3- 7 years old

Parents: Can take part

Drop- in

Children love to mix things. They do it every single day! However, Children are taught to mix ingredients and objects that are to a great extent predetermined. They learn that certain mixtures are “appropriate” while others are “inappropriate” and come to understand that mixing has certain restrictions and conditions.

This workshop will suspend such restrictions by encouraging children to challenge their own creativity and giving them full freedom to mix everything they wish. They can mix by following their emotions and creativity without following instructions and without thinking about what fits or does not fit together. The workshop will be inspired by the children themselves, and the expected result is that children will to a higher degree become aware of the countless possibilities that exist when mixing, for example, mixing of colors and flavors, sounds and tastes, or smells and colors. The workshop has been developed in collaboration with Shiva Sherveh and Mehdi Torkaman.

Oslo Open

 

AKADEMIROMMET

Kunstnernes Hus, Wergelandsveien 17, Oslo

kNPKJ

akademirommet logo 4

kunstakademiet_logo_ny

April 14, 2017
Written by Akademirommet