Kol kim? // Who is the arm?

 

Opening: Friday 10.03 kl. 19.00

Open: Saturday/Sunday 11-12.03 kl. 13-16.00

Akademirommet presents an exhibition by Isabelle Hjortfors,
Espen Kvålsvoll, John Johanson, Esra Duzen Sandemose,
Kim Laybourn, Marthe H S Dahl and Kjersti Austdal.Something has to burn to keep us from the cold.
Use your eyes to open the locked hearts…

Ritual               Sacrifice            Material remains
Body      Creation or destruction       Result

Sacrificial is the motion we have in mind.
Folding parts of mouth structures.
The body tree parts: veins, arms…
Paper eyes
Who is the arm?

In this exhibition 7 artists come together to construct a totem. A collective endeavor melding our artistic practices into one. Taking both new materials and old artefacts from our studios, we will throw them into the witches cauldron of Akademirommet to see what arises. Within the framework of ritual, sacrifice and the cult we expect this project to manifest itself as an installational construction involving wood, fire, steel, plaster, video and performance.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Akademirommet presenterer en utstilling av Isabelle Hjortfors, Espen Kvålsvoll, John Johanson, Esra Duzen Sandemose, Kim Laybourn, Marthe H S Dahl og Kjersti Austdal

Noe må brenne for å holde kulda ute
Bruk øynene for å åpne det låste hjertet

Ritual                   Offer                  Materielle rester
Kropp        Skapelse eller destruksjon       Resultat

Blotet er bevegelsen i vårt sinn
Brettede deler av munngapets konstruksjon
Kroppen og treet deler seg: Vener, armer…
Papyrus øyner
Hvem er armen?

7 kunstnere samles for å konstruere et totem i foremålet å smelte våre kunstneriske praksiser sammen i ett verk. Både nye materialer og gamle artefakter fra våre atelier tas med til Akademirommet for å se hva som stiger opp fra heksegryta. Innenfor et rammeverk av ritualer, offergaver og kultus vil prosjektet manifestere seg i en konstruksjon av trevirke, flammer, stål, gips, video og performance.

 
Kunstnernes Hus, Wergelandsveien 17, Oslo
kNPKJ
akademirommet logo 4
kunstakademiet_logo_ny
February 27, 2017
Written by Akademirommet