In Conversation With…

Opening:  Tuesday 11th of April, 16:00-20:00

 

Hans Olav Aarvik

Odin Drønnen

Aljosa Erakovic

Göran Hilmersson

Amanda Hårsmar

Fatima Kassius

Maria Nöremark

Ida Aurora Ribu

Kristian Suvatne Augland

 

As human beings, we participate in and are influenced by conversations with ourselves, our friends, our colleagues – with amateurs and experts within our own fields and other fields.

In this group exhibition project, which is a continuation of the course

“Painting studio; notes and conversations”, each one of us had either a plan of something or someone we wanted to work with. We thereafter invited external partners, being aware that if we enter the generous contract of the conversation with sharing and corresponding to thoughts and ideas – this may push all of us in directions we had not foreseen.

While no art project is independent of other art, art is also in conversation with its immediate surroundings. Coexistence with other objects or words in a common space may shift the story. Our collaborative works and ideas may thus be further shifted when we as a group enter Akademirommet.

Knowing where we started – but not where this will end.

 

Vi människor deltar i och påverkas av konversationer som vi för med oss själva, våra vänner, kollegor – amatörer och experter inom våra egna kunskapsfält och andra områden.

I det här gruputställningsprojektet, som är en fortsättning på kursen

“Painting studio; notes and conversations”, började vi med varsin plan på något eller någon vi ville arbeta med. Därefter bjöd vi in externa deltagare – medvetna om att utifall vi går med på det generösa avtal som en konversation kan innebära med delande av tankar och idéer så kan detta föra oss i riktningar vi själva inte hade kunnat förutse.

Konst är aldrig oberoende av annan konst. Konsten är också i dialog med ting i dess omgivning. Förekomst av andra föremål eller texter i ett gemensamt utrymme kan påverka berättelsen. Våra samarbetsprojekt kan därför ta nya vändningar när vi som grupp återsamlas i Akedemirummet.

 

Vi vet var vi började – men inte vart detta kommer att leda oss.

 

 

 

Kunstnernes Hus, Wergelandsveien 17, Oslo

kNPKJ

akademirommet logo 4

kunstakademiet_logo_ny

 

March 28, 2017
Written by Akademirommet