Door Opens To The Street

Opening Friday 25/01:  19:00
Also open Saturday 26/01 and Sunday 27/01: 13:00 – 17:00

 

 

Joakim Mathisen (NO) og Felix Dahlström Persson (SE) er nåværende BFA studenter ved kunstakademiet.

Hvilke koblinger kan utforskes mellom funksjonalistisk arkitekturs romlighet med offentlig roms prosesser, forandringsmoment og estetikk? I utstillingen DOOR OPENS TO THE STREET ønsker vi å undersøke hvordan akademirommets funkisarkitektur forholder seg i det samtidige bybildet.

Utsillingen er resultatet av ett prosessbasert samarbeid mellom Joakim Mathisen og Felix Dahlström Persson, som begge er BA studenter på Kunstakademiet.

Vernissage 25/1 KL 19
Deretter holdes utstillingen åpen lørdag 26. og søndag 27. KL 13-17

 

AKADEMIROMMET

Kunstnernes Hus, Wergelandsveien 17, Oslo

kNPKJ

akademirommet logo 4

kunstakademiet_logo_ny

January 15, 2019
Written by Akademirommet